dienstencheques services

Papieren dienstenchequesDe papieren dienstencheques

Voor elk gepresteerd werkuur geeft u aan de huishoudhulp een volledige dienstencheque (dus met inbegrip van het afscheubare luik), waarop u de effectieve datum van de prestatie noteert, met uw handtekening. U kruist ook het type activiteit aan van de prestatie. Voorzie steeds genoeg dienstencheques op voorhand, om te vermijden dat u zonder valt. Pas op dat u het schutblad (het eerste blad in de omslag) niet afgeeft aan uw huishoudhulp, waarop het nummer van de bestelling, het aantal cheques en hun nummering genoteerd staan.